next up previous
Next: Organizacja akcji ratunkowej Up: Kajakiem bezpiecznie Previous: Przeprowadzenie spływu

Niebezpieczne sytuacje

Rozmaite niebezpieczne sytuacje związane z uprawianiem kajakarstwa można w zasadzie podzielić na trzy grupy:

W tym rozdziale zajmiemy się pierwszą i drugą grupą zagrożeń. Są one bezpośrednio związane z istotą kajakarstwa jako sportu wodnego. Innym zagrożeniom poświęcony jest rozdział ,,Udzielanie pierwszej pomocy", rozpoczynający się na stronie [*].


2000-03-13