next up previous
Next: Sygnały stosowane przez kajakarzy Up: Organizacja akcji ratunkowej Previous: Organizacja akcji ratunkowej


Sygnały wzywania pomocy

Na szlaku żeglugowym stosuje się następujące sygnały wzywania pomocy:

1.
Nieprzerywany dźwięk dowolnego mgłowego przyrządu sygnalizacjnego lub powtarzane serie uderzeń w dzwon. Przyrząd mgłowy (róg mgłowy) jest to mosiężna tuba, w której sygnał dźwiękowy powstaje w wyniku wdmuchiwania powietrza przez ustnik. Powinien on wchodzić w skład wyposażenia kajakarza pływającego po morzu.

2.
Rakiety lub pociski wyrzucające czerwone gwiazdy, wystrzeliwane pojedynczo w krótkich odstępach czasu.

3.
Sygnał SOS, składający się z grupy $\cdot \cdot \cdot - - - \cdot \cdot \cdot$ (alfabet Morse'a), nadawany za pomocą dowolnego sposobu sygnalizacji, np. światłem lub gwizdkiem.

4.
Sygnał, składający się z kwadratowej flagi i umieszczonej nad nią lub pod nią kuli lub przedmiotu podobnego do kuli.

5.
Zataczanie kręgów flagą lub innym podobnym przedmiotem.

6.
Płomień na statku, np. paląca się beczka smoły, oleju.

7.
Rakieta spadochronowa lub pochodnia ręczna, paląca się czerwonym płomieniem.

8.
Światła, którymi zatacza się kręgi.

9.
Powolne i powtarzające się podnoszenie i opuszczanie obu ramion wyprostowanych w bok.

10.
Sygnały dźwiękowe:
2000-03-13