next up previous
Next: Przyczyny tonięcia Up: Niebezpieczne sytuacje Previous: Inne sygnały stosowane w


Tonięcie

W tym miejscu opiszemy ogólnie przyczyny i okoliczności tonięcia, oraz sposoby pomocy osobie tonącej. Nie będziemy na razie skupiać się na wypadkach związanych bezpośrednio z kajakarstwem -- omówimy raczej sytuacje, które mogą się przydarzyć osobie kąpiącej się, wspominając o kajakach tylko tam, gdzie jest to niezbędne. Tonięcie spowodowane przewróceniem się lub zaklinowaniem kajaka opiszemy w dalszej części rozdziału.


2000-03-13