next up previous
Next: Asekuracja Up: Wywrotka Previous: Wywrotka

Na dużym akwenie
2000-03-13