next up previous
Next: Udzielanie pierwszej pomocy Up: Techniki reanimacyjne Previous: Pozycja boczna ustalona

Przenoszenie poszkodowanego

W czasie transportu należy starać się zapewnić poszkodowanemu jak największy komfort. Należy go ciepło okryć i przenosić w pozycji leżącej o ile to tylko możliwe. Zaimprowizowane nosze można wykonać z dwóch wioseł i dwóch kamizelek (Rys. 4.11).

Rys.: Nosze z wioseł i kamizelek
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{nosze.eps}

Nosze powinno nieść możliwie dużo (4-6) osób. Należy zwracać uwagę, aby głowa chorego nie znajdowała się niżej niż nogi. Przy pokonywaniu wzniesień należy podchodzić, niosąc chorego głową do przodu, a znosić nogami do przodu.
2000-03-13