next up previous
Next: Technika udrożniania dróg oddechowych Up: Reanimacja Previous: Kontrola krążenia

Techniki reanimacyjne

Sukces reanimacji zależy od szybkości i poprawności wykonania zabiegów. Laik nie ma możliwości posługiwania się sprzętem reanimacyjnym i dlatego powinien opanować i co pewien czas ćwiczyć na specjalnym fantomie bezprzyrządowe metody reanimacji:

  • udrażnianie dróg oddechowych,
  • sztuczne oddychanie,
  • pośredni masaż serca.

Ponadto należy przećwiczyć układanie bezwładnej (także większej i cięższej od ratownika) osoby w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej).

Poniższy schemat pokazuje hierarchię zabiegów reanimacyjnych: 1) samo udrożnienie dróg oddechowych może przywrócić poszkodowanemu oddech, jeśli tylko istniała czynność ośrodka oddechowego; 2) skuteczność sztucznego oddychania warunkowana jest prawidłowym udrożnieniem dróg oddechowych; 3) sztuczne krążenie (masaż serca) przynosi rezultaty tylko w połączeniu ze sztucznym oddychaniem przy drożności dróg oddechowych.

1) 2) 3)
udrożnienie      udrożnienie      udrożnienie
dróg oddechowych      dróg oddechowych      dróg oddechowych
+ +
     sztuczne      sztuczne
     oddychanie      oddychanie
+
masaż
serca
next up previous
Next: Technika udrożniania dróg oddechowych Up: Reanimacja Previous: Kontrola krążenia

2000-03-13