next up previous
Next: Sposób użycia patentu Up: Z brzegu, przy pomocy Previous: Z brzegu, przy pomocy


Ratowanie nieprzytomnego

Nieprzytomny nie może złapać się dziobu kajaka lub rzutki. Bez szybkiej i fachowej pomocy jest zgubiony. Prawie niemożliwe jest wciągnięcie na kajak bezwładnego ciała. Nie jest także możliwe pchanie dziobem do brzegu osiemdziesięciokilogramowego ciężaru. Najlepszym rozwiązaniem jest przypięcie karabinka z liną (,,patentu") do nieprzytomnego i wzięcie go na hol -- Rys. 3.11.

Patent jest to krótki odcinek liny lub taśmy z karabinkiem na końcu, przymocowany do łodzi lub do kamizelki. Konstrukcja patentu omówiona jest dokładniej w rozdziale ,,Sprzęt asekuracyjny i ratunkowy" na stronie [*].

Rys. 3.11: Holowanie nieprzytomnego
\includegraphics[width=.65\hsize ]{holx.eps}

Patentu można też oczywiście użyć w celu doholowania do brzegu przwróconego kajaka. Zastosowanie patentu znacznie skraca czas akcji ratunkowej, co może mieć decydujące znaczenie dla ratowania życia nieprzytomnej ofiary.
2000-03-13