next up previous
Next: Węzeł ratowniczy. Up: Techniki ratunkowe i ich Previous: Zastosowanie rzutki

Węzły

Wiele technik ratunkowych wymaga użycia liny. Najczęściej posługujemy się po prostu liną rzutki, ale żeby sensownie wykorzystywać ją do ubezpieczenia stanowisk ratowniczych i do budowy wyciągów (por. rozdział ,,Budowa wyciągów" na stronie [*]), należy opanować kilka węzłów. Cztery najważniejsze węzły to węzeł ratowniczy, ósemka, wyblinka i węzeł Prusika.
2000-03-13