next up previous
Next: Reanimacja Up: Kajakiem bezpiecznie Previous: Morski sprzęt ratunkowy

Techniki ratunkowe i ich ćwiczenie


2000-03-13