next up previous
Next: Rzutka Up: Uprząż Previous: Ubranie

Wiosło zapasowe

Jego przydatność jest oczywista i nie będziemy się nad tym rozwodzić. Ilość wioseł zapasowych zależy od liczebności grupy i trudności szlaku. Na wodach śródlądowych jedno wiosło na trzy osoby powinno wystarczyć w każdych warunkach. Na morzu każda osada powinna wozić jedno wiosło zapasowe. Jeżeli w grupie znajdują się zarówno osoby używające prawych wioseł, jak i osoby używające wioseł lewych, to należy wozić dwa rodzaje wioseł zapasowych lub zaopatrzyć się w wiosło uniwersalne.
2000-03-13