next up previous
Next: Uniknięcie: Up: Zaklinowania Previous: Zaklinowania

Przyciśnięcie do przeszkody

Wypadku tego można z pewnością uniknąć dzięki odpowiednim umiejętnościom. Jeżeli jednak się wydarzy, można zminimalizować jego konsekwencje przez właściwe, szybkie i zdecydowane postępowanie.
2000-03-13